Pentru noi, românii creștini, nu există un exemplu mai puternic de credință și sacrificiu decât martiriul Sfinților Brâncoveni, prăznuit în calendarul ortodox pe data de 16 August.

În anul 1714, când împlinea 60 de ani, chiar în ziua de 15 august, domnitorul român a fost decapitat, și aceeași pedeapsă au suferit-o cei patru fii ai săi împreună cu sfetnicul Ianache.

Legați în lanțuri, înfometați, bătuți, istoviți de atâtea suferințe, mărturisitorii lui Hristos, fuseseră aduși în fața sultanului Ahmed pentru că nu voiau să se lepede de creștinism.

„De legea creștină nu mă las, căci în ea m-am născut, am trăit și voi să mor! Fiilor, fiți bărbați! Am pierdut tot ce aveam pe astă lume. Nu ne-au mai rămas decât sufletele. Să nu le pierdem și pe ele, ci să le ducem curate înaintea feței Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Să spălăm păcatele noastre cu sângele nostru.”, a rostit domnitorul.

A avut loc atunci una dintre cele mai sângeroasă execuții. Primul cap retezat a fost al lui Constantin, fiul cel mare. Au urmat Ștefan și Radu. Cel mai mic, Matei, a început să plângă, însă tatăl lui l-a îndemnat să fie asemeni fraților lui, iar copilul și-a dat jertfa, fără să crâcnească. La fel a fost executat și Ianache Văcărescu, sfetnicul lui Brâncoveanu.

Înainte să-i fie tăiat capul, domnitorul a făcut o cruce mare și a spus: „Doamne, fie voia Ta!

De mai bine de trei secole, bunii români îi pomenesc cu evlavie pe Constantin Brâncoveanu și fiii săi, domnitorul care a făcut posibilă pentru prima dată apariția Bibliei în limba română, protector al școlii românești, ctitor a numeroase biserici și mănăstiri, cum ar fi Mogoșoaia, Hurezi și Brâncoveni sau lăcașul Sfântul Gheorghe Nou din București, unde astăzi se odihnesc sfintele sale moaște.

Mihaela și Adrian Andrei, doi muzicieni profesioniști din vremea noastră, dascăli autentici, au avut ideea de a aduce un omagiu muzical într-o colecție de 12 cântece dedicate domnitorului, cu sonorități medievale, așa cum ar fi fost atunci, în epoca de mare trăire duhovnicească.

Poate e prea mult spus, dar dacă de dincolo de veacuri, Constantin Brâncoveanu și fiii săi ar fi ascultat piesele cântate de familia Andrei s-ar fi înseninat și le-ar fi adus bucurie.

Iată câteva titluri: Dans de curte, Încoronarea lui Constantin Brâncoveanu, Seară la palatul Mogoșoaia, Cântec de leagăn Brâncovenesc, Vodă-Brâncoveanu în captivitate.

CD-ul Codex Brâncoveanu, apărut sub egida Trinitas TV, este o veritabilă nestemată în peisajul muzicii culte, o dovadă vie de adânc respect pentru valorile autentice al neamului nostru.

Limbajul muzical, similar renașterii târzii, cu influențe tradiționale românești reînvie peisaje din vremuri de mult apuse, mângâie, îndeamnă la visare, dar parcă te determină să vrei să fie și azi ca atunci când lumea era mai bună și mai cu frică de Dumnezeu.

Răzvan Mateescu, 9 iunie 2022